Press

Linköpings kammarmusikfestival:
”Klezmer musik med själ och känsla /../musiker på högsta nivå…med en själfullhet och känsla för ursprunget som gör att begreppet klezmer här får en djupare och nästan andlig dimension..  Det är färgstarkt och poetiskt. Anne Kalmerings sång är lågmäld och sensuell…. Kammarmusikaliska mötet mellan cello, violin och dragspel…mycket lyhört samspel… det är ändå i det lågmälda, lyriska och längtansfulla som jag helst vill vara kvar.”
Östgötakorrespondenten 2009
http://www.corren.se/nyheter/klezmermusik-med-sjal-och-kansla-4958218.aspx

Stockholm Folk Festival Hesselby Slott
”På Estradscnenen judiska folksånger i sefardisk och ahkenazisk tradition, färgstarkt och personligt tolkade av Anne Kalmering & Stahlhammer
Ingrid Strömdahl, Svenska Dagbladet 2014 ”.

”…..ålderdomligt, sensuellt och mycket vackert.”
Magnus Säll, Lira 2000