Åren flyter ihop – En Tanke för dagen, P1 12 oktober kl. 06:50 och på webben

”Vi ser ut som våra mammor och pappor, många står på samma platser i synagogan som föräldrarna stod på under 60-talet.”
Lyssna här